/2019-02-19 09:01:00/

"Төрөөс хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгох нь" хэлэцүүлэг болж өнгөрлөө.


"ТӨРӨӨС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ.

Холбоотой байгууллагууд