/2019-09-20 17:25:00/

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт хамрагдлаа


Засгийн газрын 2019 оны “Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоолын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаатай танилцаж, үзлэг хийн шаардлагатай арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг өгч байна.

undefined

undefined

undefined

 

undefined

undefined

 

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд