Мэдээ мэдээлэл

“ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТАНХИМ” СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРЛОО

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ, СУДАЛГААНЫ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Хууль зүйн  туслалцааны төвийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгчдийн үнэлгээ хийх үнэлгээний [...]

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр зорчиж буй иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллаа

Хууль зүйн туслалцааны төв нь БНСУ-д ажиллаж, амьдарч буй Монгол Улсын иргэдэд [...]

Xууль зүй,дотоод хэргийн яамны xарьяа агентлаг, байгууллагуудын мэргэшсэн сэтгэл зүйч, эмч нарын сургалт,xэлэлцүүлэг зоxион байгуулагдлаа

2018 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгээс зохион [...]

ДОНОРУУДЫН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

Иргэдийн эрх зүйн боловсрол, чадавхыг дээшлүүлэх, эрх зүйн анхан шатны үйлчилгээг [...]

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн нарын сургалт зохион байгууллагдлаа

2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгууллагдсан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын [...]

“Өмгөөлөгч-Танд тусалъя” өдөрлөг зохион байгуулагдлаа

Монгол улсад Өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсгэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн арга [...]

Олон улсын xөгжлийн эрx зүйн байгууллага IDLO -гоос зоxион байгуулж буй сургалтад XЗТТ-ын зарим салбарын улсын өмгөөлөгч нар хамрагдлаа

Олон улсын хөгжлийн эрx зүйн байгууллага (IDLО) -аас 2018 оны 05 сарын 21-23 - ны өдрүүдэд зохион [...]