Мэдээллийн ил тод байдал

УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

      Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ, СУДАЛГААНЫ БАГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Хууль зүйн  туслалцааны төвийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгчдийн үнэлгээ хийх үнэлгээний [...]

УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

      Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 [...]

УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

      Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 [...]

2018 оны тушаалууд

Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын тушаалууд 2018 он.   Та энд дарж тушаалуудыг [...]

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

      Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН САЛБАРУУДЫН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 оны эхний хагас жилд дараах ажлыг [...]

2017 ОНЫ ТУШААЛУУД

Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирлын тушаалууд 2017 он. Та энд дарж тушаалуудыг [...]

2017 ОНД ИРГЭДЭЭС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДТАЙ БАЙГУУЛСАН [...]