Month: 12 сар 2017

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 онд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн [...]

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

      Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн 16 [...]

Улсын өмгөөлөгчийн сургалт

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдийн нэгдсэн сургалтыг 2017 оны 12 дугаар [...]

Хэлэлцүүлэг

Хууль зүйн туслалцааны төв 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр “Хууль зүйн туслалцааны [...]

Урьж байна

Хууль зүйн туслалцааны төв 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр “Хууль зүйн туслалцааны [...]