Урьж байна

Хууль зүйн туслалцааны төв 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр “Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль”-ийн төслийн хэлэлцүүлгийг Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Нээлттэй нийгэм форум ТББ-тай хамтран зохион байгуулах гэж байна.

Тус хэлэлцүүлэгт:

“ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийн

төслийн хэлэлцүүлгийн хуваарь

Зорилго: Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслийг хэлэлцүүлж, оролцогчдоос санал авч, тухайн хуулийг боловсруулж буй ажлын хэсэгт хүргүүлэх.

Зохион байгуулагчид: Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн туслалцааны төв, “Монголын Хуульчдын Холбоо” ТББ, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн хамтран зохион байгуулна.

Хугацаа: 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09:00 цагт зохион байгуулагдана.

Хаана: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хуульчдын танхим /304 тоот/

 

Хугацаа Сэдэв Заах багш Цаг

2017 оны 12 дугаар сарын 06

 
09:00–09:20 Илтгэл-1 Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаа, тайлан нэгтгэхэд тулгамдаж буй асуудал Э.Гэрэлмаа

/Хууль зүйн туслалцааны төвийн ахлах мэргэжилтэн Ц.Хүрэлхүү/

 20 мин
09:30–10:00 Илтгэл-2 Пробоно Ц.Одонжав

/МХХ ТББ-ын өмгөөлөгч/

30 мин
10:00-10:15 Цайны завсарлага    
10:15-10:35 Илтгэл-3 Улсын өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал, тулгамдаж буй асуудал Л.Шинэчимэг

/Хууль зүйн туслалцааны төвийн Ахлах мэргэжилтэн/

 20 мин
10:35-11:00 Илтгэл-4 Улсын өмгөөлөгчийн татгалзах шийдвэрийн тухай  Г.Наранбаатар

/ХЗТТ-ийн Налайх дүүрэг дэх салбарын ахлах улсын өмгөөлөгч/

 20 мин
11:00-12:00 Асуулт, хариулт  

 

 

 

 

—о0о—