/2020-05-01 13:49:00/

Сул орон тоо нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар


СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАРУУД 2021 ОН:

Няравын сонгон шалгаруулалтын зар 2021 он

Баян-Өлгий аймаг дахь салбарт ажиллах улсын өмгөөлөгчийн сонглон шалгаруулалтын зар 2021.04.29

Дорнод аймаг дахь салбарт түр ажиллах улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар /хүүхэд асрах чөлөөтэй албан хаагчийн оронд/ 2021.04.29

Нийслэл дэх салбарт ажиллах улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар  2021.04.29

Хэнтий аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар 2021.04.29

Булган аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар 2021.05.12

Нийслэл дэх салбарт түр ажиллах улсын өмгөөлөгчийн туслахын сонгон шалгаруулалтын 2021.05.24

Нийслэлийн Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэг, Хэнтий аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар 2021.6.29

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗАРУУД 2021 ОН:

Улсын өмгөөлөгч сонгон шалгаруулах зар 2021.05.25

ОНЦЛОХ мэдээ

Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд