/2020-02-21 15:57:00/

Төвийн нийт албан хаагчдын амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг гарган ХЗДХЯ-нд хүргүүллээ.


Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийт албан хаагчдын амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг гарган ХЗДХЯ-нд хүргүүллээ. Судалгаагаар нийт албан хаагчдын тухайн байгууллага болон төрд ажилласан жил, орон байрны нөхцөл, тусламж дэмжлэг авч байсан болон цаашид авах шаардлагатай эсэх зэрэг зүйлүүдийг тогтоосон болно. 

ОНЦЛОХ мэдээ

Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд