/2020-02-21 15:57:00/

Төвийн нийт албан хаагчдын амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг гарган ХЗДХЯ-нд хүргүүллээ.


Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийт албан хаагчдын амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг гарган ХЗДХЯ-нд хүргүүллээ. Судалгаагаар нийт албан хаагчдын тухайн байгууллага болон төрд ажилласан жил, орон байрны нөхцөл, тусламж дэмжлэг авч байсан болон цаашид авах шаардлагатай эсэх зэрэг зүйлүүдийг тогтоосон болно. 

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд