/2022-12-26 17:28:00/

ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН МЭДЛЭГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ АЯНД НЭГДЭВ.


Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/173 тоот тушаалаар “Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх аян”-ыг 12 дугаар сарын 19-өөс 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд уг аянд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгч Р.Баярхүү, Л.Мөнхтуяа, Ж.Буджав оролцов.

 Аяны хүрээнд нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 2, 31, 35, 58 дугаар сургууль дээр иргэдэд Хууль зүй туслалцааны төвийн  үйл ажиллагаа болон Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль  /шинэчилсэн найруулга/-ийн танилцуулга хийж, иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүллээ. undefined

 

undefined

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видео



Холбоотой байгууллагууд