/2022-07-06 19:55:00/

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн жагсаалт"-ыг хүргэх тухай


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Нутаг орны газар зүйн нэрийг  хамгаалах тухай” 186 дугаар зарлигаар баталсан "Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн газар зүйн нэрийн жагсаалт"-ыг хүргэж байна.

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд