Санал асуулга

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааны хүртээмж таны бодлоор?
Хүртээмж сайн
Дунд
Муу