/2022-06-20 14:10:00/

Үйл ажиллагааны тайлан, тоон мэдээлэл


Тоон мэдээллүүд он, оноор:

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/ 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/  

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2020 оны үйл ажиллагааны тоон мэдээлэл /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2021 оны үйл ажиллагааны тоон мэдээлэл /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тоон мэдээлэл /танилцах/

Гүйцэтгэлийн болон бусад тайлан, хэрэгжилт:

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн хэрэгжилт

 

 

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд