/2019-04-02 09:27:00/

Тайлан


Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд