/2020-06-20 14:10:00/

Тайлан


Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/ 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан /танилцах/  

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2020 оны үйл ажиллагааны тоон мэдээлэл /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2021 оны үйл ажиллагааны инфографик мэдээлэл /танилцах/

ОНЦЛОХ мэдээ

Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд