/2022-12-19 16:51:00/

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ


ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ДҮРЭМ /танилцах/

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ /танилцах/

УЛСЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ /танилцах/

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ /танилцах/

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ /танилцах/

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ БАЙДЛЫГ ТОГТООХ, ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ /танилцах/

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд