/2022-06-05 18:59:00/

Өргөдөл гомдлын мэдээ


ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ /Улирлаар/

2019 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

2019 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын мэдээ 

2019 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ

2019 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ 

2020 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээтэй энд дарж танилцана уу.

2021 оны 01 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээтэй энд дарж танилцана уу.

2021 оны эхний хагас жилийн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээтэй /энд/ дарж танилцана уу.

2021 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээтэй /энд/ дарж танилцана уу.

2021 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээтэй /энд/ дарж танилцана уу.

2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээтэй /энд/ дарж танилцана уу.

2022 оны эхний хагас жилийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээтэй /энд/ дарж танилцана уу.

 

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд