/2019-03-14 09:27:00/

Төлөвлөгөө


Стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/ 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/ 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /танилцах/

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2021 онд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

ОНЦЛОХ мэдээ

Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд