/2019-03-14 09:27:00/

Төлөвлөгөө


Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/ 

 

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд