/2022-07-07 09:27:00/

Төлөвлөгөө


Өмнөх онууд:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус дэд зөвлөлийн 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө  /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 онд хийгдэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/ 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /танилцах/

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /танилцах/

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2021 онд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /танилцах/

2022 он:

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2020-2024 оны стратеги төлөвлөгөө /танилцах/ 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө /танилцах/

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд