/2020-04-09 13:49:00/

Улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар


2017 он Нөөц бүрдүүлэх 

2018 он Улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

2018 он Улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

2018 он Иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгөх улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалт

2019 он нийслэлд Улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх

2019 он нийслэлд Улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх  

2019 он шинэ Нөөц бүрдүүлэх

2019 он шинэ Өвөрхангай аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх

2019 он шинэ Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэл дэх салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх

2019 он шинэ Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэл дэх салбаруудад улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх зар

Булган аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх зар

Дархан-Уул аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сонгон шалгаруулалт

Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэл дэх салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх

Нийслэл дэх салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх 2020.04.09 

Нийслэл дэх салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх 2020.6.4 

Увс аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх 2020.9.15

Хэнтий аймаг дахь салбарын улсын өмгөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх 2020.9.23

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд