/2023-03-09 10:08:00/

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ 7:4:10 СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА /5/


Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газраас 7 хоног бүрийн 4 дэх өдөр зохион байгуулдаг 7:4:10 ээлжит сургалтад 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр Төвийн албан хаагчид хамрагдлаа.

https://www.youtube.com/watch?v=beOIoo5Cs3w

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд