/2022-10-13 15:42:00/

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛД АЖИЛЛАЛАА


Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал, доктор, профессор В.Оюумаа Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн өргөтгөсөн бүрэлдэхүүнд саналын эрхтэй гишүүнээр оролцож, 2022 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар Докторант З.Жаргалмаагийн "Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийн олон улсын ба үндэсний эрх зүйн зохицуулалт" сэдэвт диссертацийг хэлэлцэн Хууль зүйн ухааны докторын  зэрэг олгохоор шийдвэрлэлээ.undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд