/2023-09-07 17:46:00/

АЛБАН ХААГЧДАД АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ ЭХЭЛЛЭЭ.


Албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор  2023 оны 09 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн долоо хоног бүрийн 2, 4 дэх өдрүүдэд англи хэлний сургалтыг зохион байгуулж эхэллээ.undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд