/2022-03-24 16:46:00/

Өртөөчилсөн сургалтыг Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулж байна


Сүхбаатар аймгийн Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “ Хүүхдийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг олгох” Өртөөчилсөн сургалтыг хамтран зохион байгуулж,  2022.03.02-ны өдрөөс 2022.03.15-ны хооронд ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 72 сурагчдад,  ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн ахлах ангийн 80 сурагчдад,  ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн ахлах ангийн 87 сурагчдад хууль, эрх зүйн болон Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээгэх тухай хуулийн зохицуулалт, “Хүүхэд хамгааллын тухай хууль”, “Хүүхдийн эрхийн тухай хууль”-аар мэдээлэл хийж, тэдний сонирхосон асуултад хариулт өгч ажиллалаа.

Цаашид уг сургалтыг сургууль бүр дээр үе шаттайгаар зохион байгуулахад оролцож хамтран ажиллахаар боллоо.

undefined

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд