/2023-06-12 17:10:00/

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА


Хууль зүйн туслалцааны төвийн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.


УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/
1. Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга
2. Салбарын мэргэжил арга зүйн хэлтсийн дарга

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/
1. Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн-1
2.Гадаад харилцаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн-1
3. Салбар хариуцсан мэргэжилтэн-1

Дараах холбоосоор орж БҮРТГҮҮЛНЭ үү.
https://hh.csc.gov.mn/view/54f2463d-4f2c-4355-ae92-921056126269
https://hh.csc.gov.mn/view/425d1114-d0d6-4df2-9d14-1cd8a0c417f7

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд