/2023-04-17 16:08:00/

АЛБАН ХААГЧИД ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАА.


“Эрүүл аюулгүй-Цэвэр орчин” бүрдүүлэх арга хэмжээний тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02, 03 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд тус төвийн албан хаагчид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу  2023 оны 04 сарын 17-ны өдөр ажлын байрны гадна талбайн цас цэвэрлэж ажиллаа.

undefined

undefined

 

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд