Month: 1 сар 2017

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2017 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН ЗАХИРЛЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДТАЙ БАЙГУУЛСАН [...]

2016 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төвд иргэд, байгууллагаас 2016 оны 3-р улиралд нийт 2392 өргөдөл, [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН 2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2016 онд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн [...]

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВӨӨС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВӨӨС  ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН [...]