/2020-06-09 15:45:00/

Улсын өмгөөлөгчид 5 дугаар сард нийт 331 эрүүгийн хэрэгт улсын яллагчийн тавьсан саналаас доогуур ял оноолгож шийдвэрлүүлжээ.


undefined

ОНЦЛОХ мэдээ


Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд