/2023-04-15 10:16:00/

Хансс-Зайделийн сангийн дэмжлэгээр Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийслэлийн улсын өмгөөлөгчдөөс бүрдсэн ажлын хэсэг 2023 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд албан томилолтоор ажиллаa.


Ажлын хэсэг нь орон нутаг дахь улсын өмгөөлөгчдийн  ажлын нөхцөл байдалд хяналт шинжилгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Тухайн орон нутгийн иргэдэд Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн танилцуулга, мэдээллээр ханган, үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх өдөрлөг зохион байгууллаа.

- Ажлын хэсэг Сэлэнгэ аймгийн Мандал   сумын  Засаг даргын орлогч  Л.Мөнхбат,    Цагдаагийн газрын  мөрдөн байцаах хэлтсийн дарга хошууч  Г.Бямбасайхан, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын  харьяа 413 -р нээлттэй хорих ангийн ахмад  Т.Оргил, Сумын нийгмийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн  нартай уулзаж цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцов.


undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд