/2022-10-22 11:32:00/

ТӨВИЙН АЛБАН ХААГЧДАД “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Албан хаагчдын ёс зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх зорилгоор 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр  Хууль зүйн ухааны магистр Т.Наранбатыг урьж “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

undefined

undefined

undefined

ОНЦЛОХ мэдээ

МЭДЭГДЭЛ
2023-05-06
Маягтууд
2022-12-08
Эмгэнэл
2021-07-21

Сургалтын видеоХолбоотой байгууллагууд